Ze stránek ČRS Územní svaz pro Severní Moravu A Slezsko – Informace k revíru 471 191 Opava 2C

Na základě reakcí na sociálních sítích a informací, které nemusí být srozumitelné bychom Vás chtěli informovat o dění kolem revíru 471 191 Opava 2C – štěrkovna Dolní Benešov.

Již několik let si přilehlé místní organizace prostřednictvím rybářské stráže stěžují na ignoraci dodržování pravidel ze strany lovících rybářů při kontrolách na výše uvedeném revíru.

Podmínky, které nám stanovil v tomto případě „Propachtovatel“ nejsou vymahatelné z titulu úřední osoby – tedy rybářské stráže (stanování, ohniště, parkování na zelených plochách atd.)

Došlo dokonce k útoku na statutární zástupce ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko, že takovou smlouvu (nevymahatelnou) podepsali. Nedovedeme si představit, že bychom smlouvu na takto atraktivní revír nepodepsali. To bychom to od rybářů teprve schytali. Územní svaz prostřednictvím informací uvedených v popisu revíru informuje lovící o podmínkách, ke kterým jsme se zavázali (v dobré víře, že to rybáři přijmou jako fakt). V případě, že rybáři nebudou podmínky propachtovatele dodržovat, můžeme o revír snadno přijít a revír se může dostat do soukromých rukou. Jak by případný nový nájemce stanovil cenu povolenky a podmínky rybolovu můžeme jen spekulovat. A hlavně už by to v tomto případě nebyl revír ČRS a rybolov na tomto revíru by se možná stal rybolovem pro vyvolené.

Současná situace na revíru je taková, že při kontrolách a upozorněních na dodržování výše uvedených podmínek je rybářská stráž atakována (verbálně) ze strany některých rybářů s odvoláváním na zákony a občanská práva a svobody atd., přičemž tito rybáři zapomínají, že loví revíru, který je v soukromých rukou a majitel také uplatňuje svá práva.

Zkusili jsme situaci řešit na několika úrovních:

  1. Pověřením osob od vlastníka vodní plochy a pobřeží, která je opravňovala zastupovat a vymáhat podmínky. Nebylo využito samotnými pověřenými osobami.
  2. Navrhli jsme úpravu Stanov, která by umožňovala vymahatelnost podmínek ne přímo souvisejících se zákonem č.99/2004 Sb. a vyhl. č. 197/2004 Sb. Právní komise tento návrh zamítla.
  3. Součinnost Policie ČR při zjištění porušení podmínek vlastníka. Tímto krokem bychom si zavřeli dveře k možnosti uvedené v Pachtovní smlouvě.

Proto byl na územní konferenci ČRS územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, konané dne 1.6.2024, podán návrh na vynětí revíru 471 191 Opava 2C z územního, celosvazového a celorepublikového rybolovu. Tento návrh byl delegáty územní konference schválen s platností od 1.1.2025. Tímto vynětím se územnímu svazu otevřela možnost, jak si vymoci dodržování podmínek pronajímatele.

Nejdůležitější informace k tomuto kroku:

  • Revír nezanikne, pokračuje dále
  • Revír bude na základě pachtovní smlouvy nadále obhospodařovat ÚS ČRS pro SMaS
  • Bude zde platit povolenka, platná pouze pro tento revír a to A.) roční a B.) krátkodobá
  • Výdejcem povolenky bude ÚS ČRS.
  • Výdej bude spojen s propojením prostřednictvím RIS s organizací, kde je zájemce o povolenku registrován. Pokud splňuje podmínky (členství, splnění pracovní povinnosti, atd.) lze mu povolenku vydat. (zvažujeme korespondenční objednávku a rovněž výdej). U krátkodobých zvažujeme on-line objednávky na základě rezervačního systému, který provozujeme na našich www stránkách).

Základní myšlenkou a vlastně v současné chvíli jediným řešením, jak dosáhnout pořádku na revíru, je mít možnost povolenku nevydat. Na povolenku neexistuje právní nárok a tuto skutečnost hodláme aplikovat právě zde na revíru 471 191 Opava 2C. To znamená, že lovící, který nectí pravidla stanovená na revíru, vytváří nepořádek, znečišťuje okolí, je agresivní, konfliktní a omezuje svým chováním ostatní lovící – povolenku na tento revír již nezakoupí.

Objevily se reakce rybářů, mající obavy z cen a podezírají nás z osobních prospěchů. Asi tak uvažují sami, nás to v průběhu tvorby nového systému nenapadlo. Brzo zveřejníme ceny a systém, který bude na revíru zaveden. V systému účetnictví povedeme náklady i výnosy na odděleném účtu, aby bylo vše transparentní. V naší kalkulaci jsme počítali s roční povolenkou v hodnotě nově odhlasované MP povolence (bez možnosti bivakování mimo denní dobu lovu). U krátkodobé povolenky zvažujeme stejný systém, který se nám osvědčil na Slezské Hartě, kde je již 4 rokem provozován a umožňuje v hygienickém pásmu 2.stupně setrvání lovícího rovněž 14dnů. Krátkodobé s možností bivakování maximálně však 14 dní. Poté bude nastavena „pauza“ pro držitele této krátkodobé povolenky např. 14 dní. Jde o to umožnit rybářům obměnu na uvedeném revíru. To vše bude spojeno s servisním zabezpečením z naší strany. Náklady by měly být pokryty tržbami za oba typy povolenek.

Revír „Dolní Benešov“ si opravdu nezaslouží to, s čím se poslední roky potýkáme. On si to nezaslouží žádný revír. Je jen otázkou času, co se bude dít, pokud určitá skupina rybářů nepochopí, že se nelze chovat tak, jak se s tím potkáváme v současné době. A týká se to i ostatních revírů, některé z nich máme ve výpůjčce, tedy zadarmo, na rozdíl od Opavy 2C.

Ještě jednou bych chtěl oslovit všechny rybáře. Revír nemíří do soukromého sektoru, je a bude provozován ÚS ČRS pro SMaS. Věříme, že se nám podaří vytvořit atraktivní (to již dozajista je) ale klidný a výstavní revír, na který všichni naši členové budou jezdit rádi a budou mít neopakovatelné zážitky. Tak nám v tom prosím pomozte. Protože kdo je slušný rybář, ten žádné obavy nemusí mít.

R. Trybuček
Jednatel
+
VÚS ČRS pro SMaS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *