MO ČRS Karviná – Informátor 2023 – 2024

K A R V I N S K Ý     R Y B Á Ř

Příležitostný informátor MO ČRS Karviná                                                                                       prosinec 2023                                                                                                                               

  Vážené rybářky a rybáři. Je za námi další rybářský rok, ve kterém naše organizace oslavila 100. let od svého založení. Uspořádali jsme řadu akcí, jak pro mladé rybáře, tak pro širokou veřejnost. Ale nebyl čas jen na oslavy, museli jsme také pracovat. Letos nám příroda velice přála a bylo dosaženo výborných výsledků v chovu ryb, kdy byly dosaženy rekordní výlovky kapra. Na druhé straně se úplně nepodařilo naplnit úkoly v chovu dravých ryb. Přesto bylo docíleno velice dobrého hospodářského výsledku a tržby za vylovené ryby dosáhly 1,4 mil. Kč. Do našich revírů byly vysazeny ryby z naší produkce v celkové hodnotě 1, 2 mil. Kč. Proto doufám, že rybáři byli s letošní násadou spokojeni. Za tuto produkci ryb je nutno poděkovat našim hospodářům. V letošním roce pokračovaly práce v Parku Boženy Němcové na odbahňování tohoto jezera sacím bagrem. Tyto práce jsou dokončeny a probíhají práce na úpravě břehů a výhledově by se mělo začít chytat na jaře příštího roku 2024. Na revíru Větrov byly povoleny víkendové výjimky z denní doby lovu za účelem odlovu sumců. I letos bylo na tomto revíru uloveno velké množství trofejních ryb. Na Darkovském moři zatím nejsou domluveny podmínky rybolovu mezi městem Karviná a firmou Asental. Doufáme, že se situace vyřeší, a rybáři zůstanou na prvním místě. V letošním roce se naposledy lovilo na revíru Louky, který končí jako svazová voda. Na tomto revíru byl umožněn lov za zvláštních podmínek za účelem odlovení maximálního počtu hlavně trofejních ryb. Od příštího roku platí některé změny ve výkonu rybářského práva, podrobnosti uvedeny v BPVRP. Pokud tomu zima dovolí, budeme pokračovat v lovu na dírkách. V roce 2024 plánujeme opravy rybochovných zařízení Urbančík a JZD 4/5 (průsak vody kolem výpustního zařízení) a na revíru v Prstné, který nám devastují bobři. Na jaře proběhl pravidelný úklid kolem revírů, který nezpůsobují jenom rybáři, ale udržovat pořádek kolem vod je naší povinností. Ceny našich územních povolenek se nemění, stále se hradí příspěvek do FRR ve výši 200 Kč, který bude platit každý vlastník roční povolenky. Počínaje rokem 2024 přechází celý ČRS na nový centrální program zvaný RIS. Nebudou se již např. vlepovat známky za členství a FRR. Mohou nastat prvotní potíže, proto Vás žádám a trpělivost a pochopení. Snahou organizace je podpora mladých rybářů a v průběhu roku se pořádá řada akcí, které jsou určené jenom pro děti a mládež. Velký dík patří našim hospodářům, kteří se podílí na produkci ryb v naší organizaci a zabezpečují chod rybochovných zařízení. Rovněž chci poděkovat za obětavou práci rybářské stráži, dozorčí komisi a členům výboru a sekretariátu za administrativní činnost. Poděkování rovněž náleží i družstvu LRU za reprezentaci MO Karviná a pomoc při podzimních výlovech. Další podrobnější informace se dozvíte na výroční členské schůzi, která se bude konat 23. 3. 2024 v prostorách Slezské univerzity. Přeji Vám hodně zdraví a štěstí a mnoho krásných rybářských zážitků v novém roce 2024.

 

 S pozdravem Petrův Zdar!                                                                                                                                         Roman Martinek, předseda

Pokračovat ve čtení


Zdroj: Oficiální stránky MO ČRS Karviná

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *